1900-talet

 
Oscar II (1829-1907)
 
Efterträdde sin bror Kung Oscar den XV
som svensk och norsk kung 1859, men avsattes som norsk kung 1905.
Så var vi snart i mål. Ett hundra år, går fort när man kan gå egenom historien på
så kort tid. Vad hände i Stan? Vilken kung o Drottning ville komma?
 
 1913-1915
Hamnbron i norrköping
Byggdes öppningsbar till ångbåtarna som skulle ta sig in till strömsholmen
Den 19 juni 1959 var det sista gången som allt klaffade. Då skedde den sista
broöppningen vid gamla Hamnbron.
Som då byggdes om och breddades till 5  filer för att ge plats åt eroupaväg 22..
  
 1915
Gamla varmbadhuset vid refens grund Norrköping.
  
  Mitt under brinnande första värdskriget år 1915  påbörjades bygget av landets första
kommunala varmbadhus i norrköping ,Den första kunden var en bokhållare i staden som löste biljett för hela 25 öre då ingick duch bassin.
Björn borg började sin bana här, under 40 -50 talet var skoltävlingar otroligt poppis.
Ibörjan av 70 talet vars byggnaden en epok men ,nya krav kom till så 1971 revs simhallen och flyttade till dagsbergsfälltet där det numera badhuset ligger en idag… 
 
  År 1925 Gamla kvarnen/silon västgötebacken
 uppfördes denna vackra byggnad av Ståhlbom & Co.
Ståhlbom & Co gav uppdraget att rita huset
till den framstående arkitekten Knut Pihlström som var en av 1920-talets
mest anlitade arkitekter i Norrköping.
Innan silon uppfördes fanns här en gammal byggnad som precis som
nuvarande silo hade samma utseende om än något
 lägre och för tiden omodern.Silon består av fem våningar och i
bottenvåningen finns en gammal vaktmästarbostad
 som idag står tom och som dessutom är brand och rökskadad.Sedan
1966 har silon stått tom och öde och det har
genom åren diskuterats huruvida silon ska inredas och till vilket ändamål.
Byggnadens inredning är till stor del bevarad och några våningar upp
finns ett kontor med inbyggda
bokhyllor, kassavalv, spegeldörrar, sekundärfönster, djupa
fönsternischer och parspegeldörrar.
Inredningen är genom åren av förfall mycket hårt åtgången och i
behov av restaurering.
Trapphusdelen består av trappa i kalksten och väggar målade i grå kulör.
 
HISTORA OM REPBINDERI/repslageri i Norrköping
       
Konsten att tillverka rep har varit känd i tusentals år. De äldsta avbildningarna av rep som
 påträffats, är på målningar från grottor i Spanien. De är omkring 17 000 år gamla. Men
kunskapen att tillverka rep är troligen mycket äldre än så. Eftersom rep tillverkades av
 snabbt förgängliga material, så har man inte funnit några tidiga spår. Det finns dock rep
 i gott skick från pyramiderna i Egypten, cirka 3 000 år gamla och från ”ismannen”
Ötzi, vars ålder beräknas till cirka 5 300 år.
 
 
Här ses  egypterna tillverkade sina rep..
Redan på stenåldern kunde man helt säkert tillverka linor och rep i Sverige.
På 1400-talet började en specialisering av olika hantverk. Olika skrå bildades.
Ett av dessa var repslagning. Under 1600-talet, när allt större segelfartyg började
byggas, ökade behovet av tågvirke kraftigt.
Den första repmaskinen togs i bruk kring sekelskiftet 1800 i norrköping..
 Än i dag används oftast samma metod att tillverka rep, som på stenåldern. Även om det numer
 även finns både flätade, solida och vävda rep. Och tråd, snöre, linor och trossar behövs fortfarande.
Skosnören, klätterrep, sytråd, bast till blomsterbuketter, snöre till tårtkartonger…
Idag finns museumet vid :
AB KNUT WESTERBERGS REPSLAGERI
Knut Westerbergs Repslageri
Fjärilsgatan 27, Norrköping
Tel. 011-149037
 
 
 Norrköping fick vatten och avloppsledningar 1874 och tog sitt vatten från sjön Glan.
Historia om våra 4 vattentorn i norrköping 
 
VATTENBORGEN VID KNEJPEN 1811-1814
 
       
/BYGGDES AV JACOB VON LEESENS FRIKOSTIGHET IDAG 
UTSIKTPLATS OCH PLATS FÖR UPPTRÄDANDEN.   
 
1936.VATTEN TORN:VATTENTORN:KNEJPBADEN   
 
 

  Tornet byggdes som vattentorn, men blev också utkikstorn i Kneippen
 ut­an­för dåvarande Norrköping  /  revs i januari år 1936
 
1904.Gamla vattentornet
 
                                                                                                                            
   
 Beläget i parken till John och Mathilda Lennings sjukhem. Byggt av Werner Northum,
stod klart 1904. Den var i bruk fram till 1980 då vi fick ett nytt vattentorn
i Kättsätter.
 
 Nya Vattentornet

 

Restaurang druvan
Resultatet av en pietetsfull renovering av en byggnad – uppförd 1927-29 – som under många år inrymde den klassiska restaurangen Druvan

Bland annat har de stora väggmålningarna i paradmatsalen
nu mera nyrenoverad i gammal stil och innehavs av folktandvården.

 Historia om åbackarna

    
Tänkar grotta av carin lindegren 1995.
Det vackra promenadstråket längs Motala ström, sydväst om
 Folkparken, heter Åbackarna. 
Läget med lä, sol och hög fuktighet skapar ett gynnsamt
 klimat för växter och djur.
 Längs den cirka 3 km långa promenadsträckan kan man
 verkligen följa hur årstiderna växlar.
På båda sidor om Motala ström mellan Kneippen och
Norra kyrkogården går en mycket vacker
och anrik promenadväg. Den norra delen av stranden
kallas Åbackarna och här är strandlinjen
mycket brant och ravinliknande. Närmast vattnet växer
klibbal och pil och en del av träden
hänger ut flera meter över vattnet ,
I branten växer gamla lövträd och en del riktigt gamla tallar.
Till glädje för många insekter
och vedsvampar finns här också en del döda träd lämnade.
Den södra sidan av strömmen är
mindre dramatisk men den gamla lövskogen är pelarlik,
Vintertid samlas många sjöfåglar i strömmen.
Sothöns, doppingar, gräsänder, vigg och storskrak är bara några exempel,
Norr om Åbackarna ligger Folkparken,
Norrköpings största park Den anlades på 1890-talet som en så kallad
engelsk park – ett stiliserat naturlandskap,
en romantiskt ordnad natur 1901.
  
FEMÖRESBRON /åbackarna I NORRKÖPING
Bron är en bågbro gjord i trä o stål och byggdes för att låta kur gästerna i
knejpen ta sig över till folkparken , femöresbron invigdes 1901.
Namnet kommer från den avgift man betalade att nytja bron.
det finns även. Plakett av brunnslocks storlek på marken på södra sidan…
på ena sidan av bron ligger idag kryddgården som på den tiden 1901 var
en brovakterbostad fram till 1940talet..
 
 1984:KRYDDGÅRDEN
fÖRENINGEN bROSTUGANS ÖRTAGÅRD BILDADE HÖSTEN 1984
av ett antal botaniska intresserade personer …
 
.Ett besök i Rhododendrondalen
I Norrköping stod på agendan denna söndag. ”
Dalen” ingår som en del av Åbackarna
 
———————————————————————————————————
1907
ELEFANT PÅ RYMMEN
När Cirkus Cuneo besökte Norrköping i början av februari 1907 uppstod en märklig
 händelse. Cirkusen höll till vid nuvarande  brandstationen vid Väster tull.
Elefanten Topsy var den stora stjärnan, vilket medförde att fler än 5000 personer köpte
biljetter de första dagarna. Men måndagen den 4  februari  fick alla som köpt entrebiljett
på 10 öre besviket vända hemåt.
Topsy hade rymt vilket orsakade stor uppståndelse i staden. Trots att ett hundratal
frivilliga modiga män deltog i sökandet dröjde det fyra dagar innan elefanten kunde
infångas vid Ramunderberget i Söderköping. Det var säkert en spännande upplevelse
att få vara med och leta efter elefantspår i Vrinneviskogen med omnejd.
Men det var två Söderköpingspojkar som slutligen upptäckte henne och kontaktade
polisen. Topsy infångades, men fyra dagar på rymmen i snö och kyla hade medfört
att hon blivit förkyld. Rymlingen tillfrisknade snabbt efter att ha blivit kurerad med en 
liter konjak av fint märke. Därefter fraktades elefanten från Söderköping till Norrköping
i en godsvagn på smalspåret. Äventyret var nu över för Topsy och för de som deltog
i elefantjakten blev det säkert ett minne för livet…
 
 Grand biografen
Den småskaliga bebyggelsen revs bort eller renoverades i annan regi under 1960- och 1970-talen
bland annat försvann
Biografer som grand,rojald ,saga med flera….
 
 1943
Flygfotiljen f-13 bråvalla vid sörby gård utanför norrköping.
   
 
vampire                                                 
tunnan                                       
draken
Historian börjar redan år 750 då ett slag utkämpades på fältet bråvalla,
som senare blev en militär flygplats /fottilj..
bråvalla flygplats bildades av flygingenjör Bo Lundberg,
Ett av dom första flygplan var FFVS J22
 
son var förkortning av :jakt och spaning..
Senare 1943 kom det första jetflygplan som var vampire..
 
 
 SYLTENBERGET
   
 
      
Där moa martinssons trappa i Sylten, 80 trappsteg.
På huvudrestaurangens servering arbetade Moa Martinson som servitris 
 
 
 Holmentornet
.
 På besök i vårt moderna samhälle, bland syfabriker och Holmens stora pappersbruk
På 1930-talet upphörde verksamheten i den Swartziska snusfabriken, lönsamheten
var för dålig. Dock så fortsatte man odla tobak vid Ljura och S:t Johannes kyrka ända fram till 1947.
Den tobakslada som fanns kvar revs 1951, och på platsen uppförde HSB de så kallade Stjärnhusen.
 Vår Kung Karl den XVI Gustav har varit här i stan på invigning av en Rund biograf.
 
  TÅRTBITEN /NORRTULL:
Det största och mest kritiserade ingreppet i Norrköpings promenadalléers historia gjordes i början av 1960-talet i trafikplatsen Norr Tull.
De tre kilometer långa lindraderna bröts brutalt och under protester
byggdes 1962 den så kallade tårtbiten.
Efter 24 år hade spårvägen dock tröttnat på tårtbiten.
 
Trafikplatsen skulle byggas om.
Med en varm tyst glädje följdes rivningen 1986
 
1967.
Med en höjd på 11,5 m var Vicke Lindstrands skulptur ”Prisma” världens största
glaskonstverk när den invigdes den 16 september 1967 inför flera än 10 000 personer
 som stod längs Strömmen och på platsen utanför Folkets hus. De inbyggda lamporna
i skulpturen tändes då för första gången och ett ljusgrönt skimmer spred sig.
Prisma är uppbyggd av tretusenfem-hundra glasskivor, 9 mm tjocka, specialtillverkade
 från Emmaboda glasbruk. Skivorna är lagda på varandra och limmade med ett
tvåkomponentslim som klarar både kyla och värme. Konstverket är för-ankrat
nedåt med en 27 meter lång betongpelare, av vilken man endast ser den meter
som fått bilda skulpturens synliga sockel.
 
 Bostadsområdet navestad 1963.
 
Mycket fina gamla hus revs o nya byggdes och nya
 bostadsområden kom till bland annat Navetad:
   
 rådhuset
Rådhusbranden 1942 i Norrköping
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://i1.ytimg.com
/vi/Hn8oQ4XCXfA/default.jpg&imgrefurl=http://
www.youtube.com/user/webbmasternorrkoping&usg=__
z5Fsf2iVHHAFJlqCA4Bw_
 
 Rådhuset äldhärjades på grund av soteld och brann ner men byggdes ganska
snabbt igen och blev färdig byggd 1943 igen …Rådhuset är Norrköpingsbornas hus
och en av de mest kända byggnaderna i staden.  
Här huserar de demokratiskt valda och deras närmaste förvaltningar. Många är också
de Norrköpingsbor som genom åren i en borgerlig vigsel manifesterat sina kärleksförhållanden.
– Rådhuset är en symbol för vårt demokratiska styre, för demokratin i Norrköping.
Det byggdes för att de folkvalda skulle kunna styra och det är där vi sitter i dag,
Byggnaden är ritad av Isak Gustaf Claeson som bland annat ritat Nordiska museet i Stockholm.
Rådhuset är rikt utsmyckad både invändigt och utvändigt. På tornet sitter Norrköpings skyddshelgon
Sankt Olof, i folkmun kallad Gull-Olle, och håller ett vakande öga över staden.
Rådhusets klockspel hörs vida över staden och är ett känt inslag i stadsbilden.
Här finns mycket annat att läsa med.
Även om andra saker som vi har skrivit ner
om i olika grupper.
 
 
NORRKÖPINGS SPÅRVÄG FÖRR O NU:
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://i1.ytimg.com/vi/Hn8oQ4XCXfA/default.jpg&imgrefurl=http://
www.youtube.com/user/webbmasternorrkoping&usg=__z5Fsf2iVHHAFJlqCA4Bw_3lH2nU=
 
 
1902 ingick Norrköpings stad ett avtal med AEG om anläggande av ett elektricitetsverk och
en spårväg till en kostnad av 1,2 miljoner kronor. Spårvägstrafiken inleddes den 10 mars 1904.
 AEG byggde systemet och de 12 spårvagnarna kom från ASEA. Av dessa 12 vagnar finns en vagn kvar som museivagn, ”Gamla Ettan”. Den ursprungliga linjen, 4 kilometer enkelspår, slingrade sig genom innerstaden, den utgick från vagnhallen vid nuvarande Östra Promenadens norra ände –
Generalsgatan – Nygatan – Drottninggatan – Norra Promenaden – Kungsgatan till ändhållplatsen Väster Tull. Redan på hösten 1904 byggdes spåren vidare därifrån till Söder Tull. 1906 byggdes den så kallade Borgslinjen, sträckan från Väster Tull till Kneippbadens station. Samma år byggdes också ett provisoriskt spår till utställningsområdet på Sylten.
När spårvägstrafiken började 1904 var grundavgiften tio öre för vuxna och fem öre för barn.
Den som åkte mycket kunde köpa 11 poletter för en krona, ett månadskort för tolv kronor eller
 ett årskort för 120 kronor.Ända sedan början har spårvagnarna varit gula, en färg som även återfinns på flera byggnader i Norrköping och därför har kallats Norrköpingsgult. När Östgötatrafiken i början av 1990-talet ville samordna färgerna på sin trafik genom att ge spårvagnarna en röd färg i bakdelen uppstod något av en folkstorm. Att man samtidigt bytte de grå detaljerna på tak och botten mot grönt reagerade dock ingen på.Under 1913 och 1914 anlades dubbelspår.
 
STRÖMSHOLMEN I NORRKÖPING
Strömsholmen är en ö mitt i motala ström i norrköping
Den 30 mars 1883 tog några medlemmar i Norrköpings Gymnastikförening med Fabrikör
Fredrik Nyborg i spetsen initiativet till bildandet av Norrköpings Roddklubb. Det gör Norrköpings Roddklubb till stadens näst äldsta idrottsförening.
 
Klubblokalen på övre plan, med komplett kök och toalett, har plats för upp till 50 personer och
antagligen ett av stadens bästa lägen, på Strömsholmen, oasen mitt i Norrköpings Ström.
Norrköpings Roddklubb har idag ett femtiotal medlemmar i varierande åldrar. Nya medlemmar tas emot med glädje då klubben har god tillgång på båtar. Yngre förmågor, såväl killar som tjejer är särskilt välkomna till Norrköpings Roddklubb och var tidigare även namnet
på en tidigare på denna ö belägen restaurang vilket under vinter sesongen förvandlades till cafe
och dans restaurang..restaurangen brann ner 1939 men byggdes upp igen som blev en sommar
idyl med cafe och minigolf fram till slutet av 1900 talet då den lades ner ,idag har restaurering på börjats och är just nu en plats fördom som är sugna på en glass i värmen..
 
 
1967.OMLÄGGNING TILL HÖGER TRAFIK
Redan år 1718 hade Karl XII försökt introducera högertrafik.
som sakkunnig och utredare av kostnaderna för omläggning till högertrafik
 
 
 Det tragiska med Norrköping stad är att denna gamla fina stad har under 1960 talet blivit helt förvandlad till en modernare stad. Höghus, höghus ……
Men, om man går runt bland gator och torg upptäcker man att det finns gamla fina skyltar på fasaderna. Där står vår historia vad som stått där innan. OCH det finns gamla fina hus bevarade mellan dessa höghus. Då får man nostalgi./ J.M
 
 
 
 
 
 
 
 
Annonser

5 kommentarer (+lägga till din?)

 1. gumman1
  Maj 26, 2010 @ 13:18:38

  Så var man snart i mål, århundrade efter århundande går man igenom vår svenska kunga historia. Norrköping var en stor stad på den tiden, då alla våra kungar o drottningar gjort en genomresa till vår vackra stad.
  Men, vad hände sen. Varför kommer inte dagens moderna kungafamilj till stan?
  Jovisst gör de det. Vår kung av idag, Karl den XVI Gustav, har varit på skolor och hälsat på.

 2. Tourist info group
  Jul 06, 2010 @ 10:27:18

  Detta kan väl inte vara allt?
  Känner du till mer historia om Norrköping?
  Kontakta oss, skriv……..

 3. agneta eriksson
  Dec 29, 2011 @ 11:31:10

  JÄTTEFINT ARBETE. vET NI VAD DEN STORA BLOMSTERAFFÄREN HETTE SOM LÅG I HÖRNET AV HAMNGATAN OCH DROTTNINGGATAN MITT EMOT GRAND HOTEL. DET ÄR ELLER HAR VARIT BUTIK FÖR BRUDKLÄNNINGAR MM
  HOPPAS PÅ SVAR
  mvh
  Agneta Eriksson

 4. Liz
  Sep 04, 2012 @ 15:50:28

  Trevlig läsning och intressant! Roligt att du skriver om Navestad, minns så väl när jag och min dåvarande sambo flyttade in i Guldringen 73 när det var helt nybyggt 1 maj 1969. 🙂
  Vill försöka göra en bilderbok med det försvunna Norrköping, den stad som jag växte upp i och där tyvärr stora delar försvann under rivningsraseriet på 60- och 70-talen. 🙂

 5. ingalillweslien
  Nov 09, 2012 @ 20:00:47

  Den stora blomsteraffären du Agneta frågar efter hette Ekströms Blomsteraffär.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: